news

Poděkování sponzorům, partnerům, odborným garantům a vystavovatelům / Thanks to our sponsors, partners and exhibitors

By October 10, 2019 No Comments

Děkujeme za Vaší podporu/Thank you for your support.

NÁRODNÍ KONFERENCE:  MĚŘENÍ, VIZUALIZACE A ZPRACOVÁNÍ DAT BIM PRO PROJEKTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STAVEB 2019 

 SE ZAMĚŘENÍM NA DIGITALIZACI A PROVÁZANOST BIM S PROCESY VE STAVEBNICTVÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

​​​Záštitu nad konferencí převzala ministryně pro místní rozvoj ČR Ing. Klára Dostálová

a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karel Večeře.

Partneři konference a odborní garanti:

Hlavní sponzoři:

Vystavovatelé: