news

Informace o konání XXIV Kongresu ISPRS v Nice

By July 20, 2022 No Comments

Ve dnech 6. až 11. června t.r. se konal XXIV Kongres ISPRS v Nice. Francie vyhrála pořádání této akce na XXIII. Kongresu v Praze v roce 2016. Uspořádání kongresu na jihu Francie nebylo pro pořadatele jednoduché. První změna termínu konání kongresu přišla v roce 2019 oznámením pořadatele Tour de France, že město Nice bude v původním termínu konání kongresu jedním z etapových měst tohoto závodu. Pořadatelům se povedlo v krátké době změnit termín konání kongresu. Bohužel to bylo jen dílčí vítězství v měsících následujících. Pravidelný čtyřletý cyklus v pořádání kongresů ISPRS byl narušen celosvětovými restrikcemi COVID-19. Termín kongresu byl z tohoto důvodu nejdříve posunut v únoru 2020 na rok 2021 a posléze z důvodu pokračujících omezení na rok 2022. Proto byly vlastně uspořádány tři ročníky XXIV. kongresu ISPRS. Prvním byla virtuální edice s otevřeným přístupem v roce 2020 uspořádaná ve dnech 30. srpna – 2. září 2020. V roce 2021 byl zorganizován tzv. “úplný kongres” ve dnech 5.-9. července, ale bez General Assembly.

Reálný kontaktní kongres s fyzickým setkáním účastníků tak byl uspořádán až letos. V letošním roce konání kongresu ovlivnila i mezinárodní situace způsobená konfliktem na východě Evropy. Tento fakt se promítl i do jednání General Assembly; prohlášení a požadavky ukrajinské a polské strany nebyly z důvodu obsahu Stanov ISPRS, která je především apolitickou odbornou celosvětovou organizací, General Assembly přijaty k projednání.

Ve snaze vyrovnat se s rozpočtem (ovlivněným výrazně faktem, že čínští a japonští a další standardní účastníci kongresu – 500 až 600 osob – se díky přístupu jejich vlád k pokračujícím omezením, fyzicky nemohli účastnit na místě) ředitel kongresu zavedl finanční alternativu účasti složením 50 % registračního poplatku pro dálkově připojené účastníky prezentující své příspěvky. Pořadatel přišel o účast další části přispěvatelů i z důvodu celosvětového zvýšení ceny letenek. Letošní kongres tak byl uspořádán standardním postupem, kdy ve všech dnech se konaly simultánně čtyři série vědeckých příspěvků a rovněž v odpoledních hodinách se uskutečnila posterová představení dalších několika set vědeckých prací. V rámci kongresu se konala plenární zasedání s vyzvanými řečníky a udílením cen. V soutěži CATCON Českou republiku skvěle reprezentovali svým příspěvkem autoři freewarového software z Karlovy univerzity pod vedením naší členky SFDP Markéty Potůčkové, kteří v této soutěži skončili na třetím místě. Součástí kongresu byla i výstava fotogrammetrických a dálkově průzkumných zařízení a zpracovatelského software, kterou však v rozsahu účasti nelze vůbec porovnat například s InterGeo akcemi pořádanými v Německu. Celkově bylo na kongresu prezentováno více než 1800 ústních a posterových prací a v součtu všech tří let pak bylo publikováno 2263 článků v ISPRS Annals a Archives. V pracovních skupinách technických komisí pokračuje v rámci Technické komise V naši členové: Karel Vach se stal vedoucí skupiny, jeho zástupcem je Roman Shults (nyní pracuje na FD a FSv ČVUT, dále Zdeněk Svatý se stal sekretářem, v týmu jsou další klíčoví spolupracovníci Karel Pavelka, Markéta Potůčková, Adam Dlesk, Pavel Holubec, Karel Pavelka jun., Karel Vach jun. a další. Jedná se o pracovní skupinu: Innovative Technologies in Training Civil Engineers and Architects, které směřuje svoji činnost na mezioborovou spolupráci ve vzdělávání. Za ocenění přínosu pracovní skupiny její předchozí vedoucí Vladimír Seredovich obdržel čestné uznání prezidenta ISPRS.

U pracovní skupiny ISPRS ICWG I/II – UAS & Small Multi-sensor Platforms: Concepts & Applications ukončil svoji činnost Ing. Václav Šafář, Ph.D., Ing. Jakub Karas dále ve své činnosti pokračuje.

Další kongres v roce 2026 se uskuteční v Kanadě v Torontu. Kongres se tak vrátí na kanadskou půdu po padesáti letech. Další dva kandidáti (Čína a Jižní Korea) přes své výjimečné podpory ze strany svých vlád a lokálních představitelů měst v soutěži o pořádání kongresu v roce 2026 neuspěli.

Z pohledu české delegace a českých účastníků se největší událost odehrála při jednání General Assembly dne 8. června, kdy poprvé v dějinách ISPRS byla do jejího čela na další čtyři roky zvolena jako prezidentka ISPRS žena – naše členka, vážená paní profesorka Lena Halounová, které byly v sobotu dne 11. června předány na slavnostním závěrečném zasedání ISPRS insignie prezidenta ISPRS viz ilustrační fotografie.

Další detaily kongresu jsou dostupné na stránkách https://www.isprs2022-nice.com/,
dílčí informace na stránkách https://www.isprs.org/news/default.aspx ,
a také detaily pracovní skupiny V/7 na https://www.phedcs.com .

Připravil: Václav Šafář
Doplnili: Lena Halounová a Karel Vach